Europese handelsroutes vragen al sinds de Oudheid om kennis van gebruik en omgeving. Wat dat betreft is er weinig veranderd...

VAT Policy and Advice

De wereld van de Europese BTW is technisch en complex van aard. Het is echter niet alleen een kwestie van kennis en ervaring, maar vooral ook van ‘mensenwerk’. Het beschikken over relaties binnen het vakgebied is essentieel om tot werkbare oplossingen te komen. Culturele verschillen moeten overbrugd kunnen worden, zowel nationaal als internationaal, en daar zijn wederzijds vertrouwen en wederzijds respect voor nodig.

 

Enkele decennia geleden betrad ik het veld van de indirecte belastingen. In de jaren die volgden, bouwde ik actief aan het kennisniveau en het relatienetwerk die samenkomen in Insense Roads. Bedrijven en overheden schakelen mijn diensten in om binnen het politieke speelveld tot rechtvaardige en praktisch uitvoerbare regelgeving te komen. Ik kan u helpen als adviseur, mediator of klankbord.

1. Policy

Alles over Europese
BTW-regelgeving en lobbywerk

Vanuit mijn grote relatienetwerk door heel Europa begeleid ik zowel bedrijven als overheden in vraagstukken omtrent Europese BTW-regelgeving. Ik ken de achtergronden en begrijp de…

2. Advice

Advisering voor alle
vraagstukken omtrent BTW

Bedrijven benaderen mij voor het beoordelen van contracten en voor advies bij bestaande of nieuwe projecten (bijvoorbeeld promotionele activiteiten, e-commerce, nieuwe diensten of producten). Maar het…

3. Trainingen en Seminars

Kennisverbreding
voor bedrijf en overheid

Met enige regelmaat geef ik presentaties op seminars, bij grote belastingadvieskantoren in binnen- en buitenland, de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën en het EU VAT Forum. Ik ben verder actief bij…

1. Policy

Alles over Europese BTW-regelgeving en lobbywerk

Vanuit mijn grote relatienetwerk door heel Europa begeleid ik zowel bedrijven als overheden in vraagstukken omtrent Europese BTW-regelgeving. Ik ken de achtergronden en begrijp de belangen. Mijn ervaring leert dat wederzijds begrip en goede communicatie altijd bijdragen om tot betere Europese regelgeving te komen, ook al kan dat soms jaren in beslag nemen. Goede Europese BTW-regelgeving leidt dan vrijwel altijd weer tot goede nationale regelgeving. Ik heb het mede daarom altijd belangrijk gevonden om een goede werkrelatie met de Belastingdienst en het ministerie van Financiën te onderhouden.

Regelgeving die in de praktijk niet werkbaar blijkt, vraagt om verbeteringen die gunstig zijn voor alle partijen. Ik breng de partijen samen en maak de achterliggende belangen zichtbaar. Het luisteren en het zoeken naar begrip zijn cruciale factoren om te komen tot een betere BTW-regelgeving en uitvoeringspraktijk. In de afgelopen jaren gaf ik diverse presentaties bij het EU VAT Forum om de Europese lidstaten te laten zien hoe het bedrijfsleven, zowel groot als klein, omgaat met onder meer de BTW governance. Veelal blijkt dat de Europese landen eigenlijk allemaal worstelen met dezelfde BTW-problematiek en uiteindelijk de meest passende oplossing willen voor iedereen. BTW stopt immers niet bij de landsgrenzen.

2. Advice

Advisering voor alle vraagstukken omtrent BTW

Bedrijven benaderen mij voor het beoordelen van contracten en voor advies bij bestaande of nieuwe projecten (bijvoorbeeld promotionele activiteiten, e-commerce, nieuwe diensten of producten). Maar het kan ook gaan om begeleiding bij boekenonderzoeken, ‘lastige’ dossiers bij de belastingdienst (inclusief het voeren van eventuele procedures), of om de advisering ten aanzien van de hele ‘governance’. De governance is een breed begrip en omvat zowel (het opzetten van) de strategische functie van de BTW binnen een bedrijf, als ook de advisering ten aanzien van het daadwerkelijke risicomanagement. Is het verstandig om de BTW-compliance uit te besteden? Welke aspecten komen kijken bij het opzetten van een control framework voor de BTW? Wat is daarbij de rol van de Belastingdienst en is het voor beide partijen nuttig om samen te werken door middel van cooperative compliance?

Door mijn langdurige ervaring in het bedrijfsleven, mijn mediation-achtergrond en mijn grijze haren denk ik bovendien een positieve en constructieve bijdrage te kunnen leveren aan het functioneren van collega’s. BTW-collega’s met behoefte aan een klankbord of vertrouwenspersoon kunnen daarom ook bij mij terecht.

3. Trainingen en Seminars

Kennisverbreding voor bedrijf en overheid

Met enige regelmaat geef ik presentaties op seminars, bij grote belastingadvieskantoren in binnen- en buitenland, de Belastingdienst, het Ministerie van Financiën en het EU VAT Forum.

Ik ben verder actief bij Post Master Indirecte Belastingen (PMIB) van de Europees Fiscale Studies (EFS) bij de Erasmus Universiteit waar ik sinds 2005 lid ben van het bedrijfsfiscalistenpanel. Uiteraard verzorg ik ook in-house trainingen bij bedrijven.

Mijn visie

Ik geloof dat individuele belangen van bedrijfsleven en overheden gebaat zijn bij samenwerking op langere termijn. Een samenwerking waarbij openheid, transparantie en wederzijds vertrouwen voorop staan. Ik ben ook voorstander van het harmoniemodel. Mijn ervaring is dat dit model vele malen beter werkt dan het conflictmodel, want een goede verstandhouding tussen partijen is altijd doorslaggevend om tot een maximaal resultaat te komen.

Ieder bedrijf en ieder land is uiteindelijk gebaat bij goede BTW-regelgeving. Gezien het Europese karakter van de BTW en de grensoverschrijdende problematiek is samenwerking tussen overheden en bedrijfsleven voor mij daarom een ‘conditio sine qua non’. Er is niet alleen sprake van een wederzijds belang, maar ook van een wederzijdse afhankelijkheid; het bedrijfsleven is immers de partij die de BTW, de ‘cash cow’ van iedere overheid, namens die overheid incasseert en doorgeeft.

“Wederzijds vertrouwen, oog voor elkaars belangen en constructieve samenwerking zijn essentieel om tot rechtvaardige en uitvoerbare Europese BTW-regelgeving te komen.”

Ron nikken

Over Ron

In de twintig jaar dat ik bij Koninklijke Ahold heb gewerkt, heb ik vrijwel alle BTW-problematiek voorbij zien komen en een gedegen kennis van alle bedrijfsprocessen opgedaan. Het gaat er immers om dat ingewikkelde regelgeving wordt vertaald naar korte en pragmatische adviezen voor afdelingen binnen het bedrijf die daar vervolgens mee aan de slag moeten. Ik heb de opleiding Post Master Indirecte Belastingen (PMIB) van de Europees Fiscale Studies (EFS) bij de Erasmus Universiteit en de opleiding Post-Master Indirect Tax Assurance (VAT Monitoring) bij de Universiteit Tilburg gevolgd.

Ik ben via mijn werk bij Koninklijke Ahold ook intensief betrokken geraakt bij allerlei externe werkgroepen

in zowel Den Haag (VNO-NCW/MKB Nederland en DetailhandelNederland) als Brussel (EuroCommerce). Als voorzitter van de Taxation Group van EuroCommerce ben ik inmiddels ook al vele jaren actief lid van het EU VAT Forum en de VAT Expert Group. Deze rollen vervul ik nu nog steeds, maar dan vanuit Insense Roads. Ik ben aangesloten bij de International VAT Association (IVA).

Voordat ik bij Koninklijke Ahold kwam werken, heb ik bijna tien jaar gewerkt als adviseur bij diverse grote belastingadvies-kantoren, zowel in de nationale als de internationale praktijk, voor kleine en grote bedrijven, waarbij alle belastingsoorten voorbijkwamen.

DONATO RAPONI,
FORMER ACTING DIRECTOR DG TAXUD EUROPEAN COMMISSION:

“(…) In his balanced approach Mr Ron Nikken smoothened the exchanges of views and discussions between members of the Tax Authorities and business representatives. (…) In all cases Mr Ron Nikken showed his thorough knowledge of VAT and business processes. His calm, honest and diplomatic way of communicating his views and opinions made him a natural leader as well as a reliable person to work with.”

HAN KOGELS,
PROF. EM. ERASMUS UNIVERSITY ROTTERDAM
SECRETARY GENERAL OF THE INTERNATIONAL FISCAL ASSOCIATION:

“(…) With his expertise, integrity, balanced approach and diplomacy Ron Nikken has made a tremendous contribution to the development of VAT policy in the EU. (…) In these panels (…) he has shown his talent to clearly explain the complex process of EU and national legislation on indirect taxes. (…) His knowledge, experience, reliability and immense international network make Ron Nikken to one of the leading persons in national and international VAT with whom it is a pleasure and privilige to cooperate.”

Contact

Ron Nikken
ronnikken@insenseroads.com
Oosterduinweg 209, 2111 XG Aerdenhout
The Netherlands
Trade register number 66650801